Dovoljujem, da izvajalec obdeluje moje osebne podatke zaradi izvedbe naročila ali izvajanja pogodbe o poslovnem sodelovanju oz. za namene, ki so nujni za izvajanje dela. Podatki se lahko zbirajo, vnašajo, urejajo, shranjujejo, prilagajajo, spreminjajo, prikličejo, so na vpogled, uporabljajo in analizirajo vse v mejah te privolitve.

 Dovoljujem izvajalcu dostavo mojih osebnih podatkov zunanjem računovodstvu zaradi knjiženja, izstavitve računa in drugih opravil določenimi s predpisi.

 Dovoljujem izvajalcu dostavo mojih osebnih podatkov zunanjim inštitucijam ali podjetjem npr. zavarovalnicam, bankam, če je potrebno zaradi izvedbe naročila.

 Osebni podatki se lahko zbirajo, vnašajo, urejajo, shranjujejo, prilagajajo, spreminjajo, prikličejo, so na vpogled, uporabljajo in analizirajo vse v mejah te privolitve.

 Seznanjen sem, da svojo privolitev lahko kadarkoli prekličem. Seznanjen sem, da preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

 Seznanjen sem, da imam pravico od izvajalca zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave.

 Seznanjen sem, da imam pravico od izvajalca dobiti potrditev, ali se v zvezi z mano obdelujejo osebni podatki in namen obdelave.

 Seznanjen sem, da se bodo moji osebni podatki hranili do poteka garancijske dobe oz. 10 let od prenehanja poslovnega odnosa oz. za daljši čas, če je tako določeno s predpisi (npr. z davčnimi predpisi)

 Seznanjen sem, da me bo v primeru kršitev varstva osebnih podatkov izvajalec brez nepotrebnega odlašanja takoj obvestil.

 Seznanjen sem, da se lahko pritožim izvajalcu, če menim, da moji osebni podatki niso ustrezno varovani.

 Dovoljujem uporabo osebnega e-maila za vso komunikacijo z izvajalcem – splošno komuniciranje, obveščanje o ponudbi, anketiranje – podatki, ki jih obdelujemo za ta namen vključujejo: ime, priimek, naslov, kontaktne podatke

 Seznanjen sem, da je odgovorna oseba izvajalca za varstvo osebnih podatkov direktor Aleksander Bayer, tel. +386 7 30 80 210, e-pošta; info@roletarstvo-bayer.si